Hafan button
Walks Programme Walk Categories
Walks Safety
Committee Details English
Walk Reports
Photo Gallery
Useful Links
Button Tiwtor GPS Button Welsh Find a Walk Button Gweld Map

Darganfod Taith (Archif Deithiau gynt)

Sgroliwch i lawr i weld y 699 lwybrau a gerddwyd gan aelodau o’n Grŵp Cerdded.  Rydym yn eich annog i’w mwynhau!  Fe’u rhestrir yn nhrefn yr wyddor yn l eu lleoliad, o fewn pob colofn sirol.  Mae pob taith gerdded yn y colofnau sirol yn gylchol, ar wahn i’r rhai a ddisgrifir fel unffordd (linear).  Gellir cwblhau’r teithiau unffordd hyn gan ddefnyddio’r trn neu wasanaeth bws lleol mewn un cyfeiriad.  Unwaith y byddwch wedi dewis taith gerdded, bydd y Cyfeirnod Grid Ordnans yn y rhestrau isod yn rhoi’r man cychwyn cywir ichi.

Gallwch weld neu argraffu unrhyw un o’r teithiau cerdded yma ar fap Ordnans arlein yn rhad ac am ddim.  Er mwyn gweld sut i wneud hyn, cliciwch yma am gyfarwyddiadau clir a syml.  Ar l gorffen, dewch yn l i’r dudalen hon.

I’ch cynorthwyo i ddod o hyd i daith gerdded mewn ardal benodol, cliciwch yma i weld y Mapiau Lleoli Teithiau ar waelod y dudalen hon
.
 
Sir Gaerfyrddin Sir Benfro Pob Sir Arall Teithiau Pellter Hir
Abergorlech (fforest), C, 5m, SN586 337
Abergorlech - Talley, B, 8.5m SN585 336
Abergorlech - Llansawel, B, 9.5m SN586 337
Abergorlech (de), B+, 10m SN586 337
Abergorlech (fforest), B, 10.5m SN586 337
Abergorlech - Rhydcymerau, B
12.5m, SN586 337

Abergwili 2012, C, 5m, SN440 210
Abergwili 2013, C, 4.5m, SN440 210
Abergwili 2014, C, 5.5m, SN441 210
Abergwili 2015, C, 5.5m, SN441 210
Abergwili 2018, C, 6,5m, SN441 210
Abergwili, B, 12m, SN441 210
Abermarlais, B, 9m, SN694 292
Alltwalis, B, 9m, SN446 318
Alltwalis (dwyrain), C, 4m, SN446 318
Alltwalis (dwyrain), C, 5,5m, SN446 318
Alltwalis (gorllewin), C, 6m, SN446 318

Bancyfelin, B, 8,5m, SN321 178
Bancyfelin, B, 10m, SN321 178
Bethlehem, B-, 5m, SN682 242
Bethlehem, B, 7m, SN682 242
Brechfa, C, 4.5m, SN524 303
Brechfa, B, 8m, SN522 319
Brechfa, B, 8.5m, SN501 354
Brechfa, B+, 11m, SN522 303
Brechfa, Byrgwm, 4.5m, SN544316
Bronwydd unffordd, C, 6m, SN417 234
Bronwydd, C, 7.5m, SN419 247
Bronwydd, B, 10m, SN419 246
Brynamman, 8m B, SN714 143

Caerfyrddin "2 Peaks", 7m, SN441 211
Caerfyrddin, C, 6m, SN427 213
Caerfyrddin, C, 7m, SN412 194
Caio, B, 8.5m, SN679 404
Capel Dewi C, 6.5m unffordd, SN471 203
Capel Gwynfe, A, 13 m, SN722 219
Capel Seion-Mynydd Llangyndeirne
 
unffordd, C, 5m, SN517 133
Carreg Cennen - Dinefwr unffordd,
C+, 7m, SN666 193
Carreg Cennen, C+, 5m, SN666 193
Carreg Cennen, B, 7m, SN666 193
Carreg Cennen, 8m, SN666 193
Carreg Cennen-Tair Carn Uchaf, B, 8m, 
SN666 193
Carreg Cennen, B, 8.5m, SN666 193
Carreg Cennen, B, 9m, SN666 193
Carreg Cennen-Tair Carn Uchaf, B+,
9,5m,
SN666 193

Castell Newydd Emlyn - Cenarth unfordd
C, 4.5m, SN306 406

Castell Newydd Emlyn, C+, 8m SN309 407
Cenarth, B, 11m, SN267 414
Cilycwm (de), C+, 6m, SN754 401
Cilycwm (gogledd), C+, 8,5m, SN765 424
Crosshands, C, 6,5m, SN559 132
Clunderwen, B, 9m, SN120 192
Clunderwen, B, 9.5m, SN120 192

Teithiau Llwybr yr Arfordir (unffordd)
Casllwchwr - Pen-bre, 13m SS559 982
Pen-bre - Glanyfferi, 16m SN415 005
Glanyfferi to Caerfyrddin 10m SN366 104
Caerfyrddin - Llansteffan, 9m SN404 195
Llansteffan - Talacharn, 15m SN351 110
Talacharn - Llanrhath, 12m  SN301 106

Crewil Trail, C+, 5.5m, SN682 243
Cwmdu - Taliaris, B, 7m, SN635 302
Cwmdu - Taliaris, B, 8m, SN635 302
Cwmdu - Mynydd Figyn, B, 8m SN635 302
Cwmdu - Llwyn Celyn, B, 9.5m SN635 302
Cwmffrwd, C, 4m, SN423 169
Cydweli, C, 6m, SN406 068
Cydweli - Llansaint, C, 6m, SN406 068
Cydweli, B, 9.5m, SN405 069
Cydweli, B, 10m, SN406 068
Cynghordy, B, 9m, SN784 407
Cynghordy (Crychan), B, 10m, SN837 413
Cynghordy (Crychan), B, 13m, SN837 413
Dinefwr, C, 4,5m SN618 230
Dinefwr, C, 5m SN614 224
Dinefwr, B, 6m SN614 224
Drefach Felindre 4.5m, C, SN355 392
Drefach Velindre, 5m, SN355 390
Drefach Felindre 5.5m, C, SN355 392
Drefach Felindre, C, 6m, SN355 392
Drefach Felindre, C, 6m (b), SN355 392
Drefach Felindre, C, 7m, SN355 392
Drefach Felindre, B, 8m SN355 392
Drefach Felindre, B, 9m, SN355 392
Drefach-Pentre Cwrt, B, 8,5m SN355 392
Dryslwyn, B, 11m, SN552 202
Dryslwyn, B, 11.5 m, SN552 202
Dyffryn Cennen, B, 6m, SN666 193
Dyffryn Doethie-dd, B, 12m, SN793 484
Dyffryn Doethie-o, B+, 12m, SN740 459
Dyffryn y Swistir, C, 5m, SN521 031
Dyffrynnoedd Teifi a Cheri,
B-, 11m, SN307 407

Efailwen, B, 9.5m, SN136 254
Efailwen, B, 10.5m, SN136 254
Efailwen, B, 11m, SN136 254

Felin-wen, C, 7.5m, SN463 215
Fforest, B, 10.5m, SN580 046
Fforest-Llanedi, B, 9m, SN582 052
Foel Fawr, B+, 10m, SN707 193

Garn Goch, B, 6m, SN681 243
Garn Goch, B, 9m, SN681 243
Gellywen, B+, 8m, SN275 236
Gellywen, B+, 9 m, SN275 236
Gerddi Botaneg, C, 5.5m, SN518 179
Gerddi Botaneg-Llanarthne, C, 8m, SN518 179
Glanaman-Garnant, B-, 6m, SN686 135
Glanaman, C, 5m SN676 136
Glanaman, B, 9m SN675 135
Glanyfferi, C, 6m, SN366 103
Glanfferi, C, 7m, SN366 103
Glanyfferi, B, 8m, SN366 103
Glanyfferi, B, 9m, SN366 103
Glanyfferi, B, 11.5m SN366 103
Green Castle Woods - See "Llangain"

Halfway, B, 9m, SN835 330
Hendy, B, 11m, SN545043
Hermon, B-, 4,5m, SN363 307
Hermon, B, 8m, SN363 307

Llanboidy (dwyrain), C, 5m, SN217 231
Llanboidy (dwyrain), C, 5.5m, SN217 231
Llanboidy (d/g) C ,6m, SN217 231
Llanboidy (gorllewin), C, 5m, SN217 231
Llanboidy (gorllewin) B, 7m, SN217 231
Llanboidy (gorllewin) B, 8m, SN217 231
Llanboidy (gorllewin) B, 9m, SN217 231
Llanboidy - Abaty Hendy-Gwyn ar Daf,
B, 9.5m SN217 231
Llandeusant, B, 10,5m, SN758 240
Llanddeusant, B, 11m, SN800 238
Llanddowror, Bm 10m, SN255 142
Llandeilo, C, 6m, SN610 234
Llandeilo, B, 9m, SN633 226
Llandeilo, B, 11m, SN633 226
Llandybie, C+, 5m, SN618 152
Llandybie, C+, 7.5m, SN619 154
Llandybie, B-, 8m, SN618 152
Llandysul, B, 8m, SN419 406
llwybrau cudd Llanelli, C, 10m SS512 986
Llanfallteg Red Route, C, 3m, SN155 199
Llanfallteg Green Route, C, 4m, SN179 200
Llanfallteg Blue Route, C, 4,5m, SN155 199
Llanfallteg, B, 7m, SN155 199
Llanfallteg, B, 10m, SN155 199
Llanfynydd, B, 5m, SN558 275
Llanfynydd (orllewin), B, 8.5m, SN558 275
Llanfynydd (gogledd) B, 9m, SN559 275
Llangadog de, B, 7m, SN706 277
Llangadog de, B, 7,5m, SN706 277
Llangadog de, B, 8m, SN706 277
Llangadog (orllewin), B, 10.5m, SN706 277
Llangadog (orllewin), B, 11m, SN706 277
Llangain, C, 5m, SN392 164
Llangain, B, 7.5m, SN392 164
Llangain, B, 8m, SN392 164
Llangain, B, 8.5m, SN392 164
Llangain - Llansteffan unffordd
B, 9m, SN382 157
Llangunnor, C,  5m, SN430 203
Llangunnor, C,  6m, SN410 188
Llangynog, B, 10m, SN338 149
Llangyndeyrn, B-, 11m, SN457 140
Llanllawddog, C, 6m, SN464 295
Llanpumsaint, B, 10m, SN417 292
Llansawel, B, 10m, SN619 363
Llansteffan C, 4.5m, SN352 105
Llansteffan C, 5.5m, SN354 108
Llansteffan, B, 8.5m, SN352 105
Llansteffan, B, 12m, SN355 108
Llansteffan, B, 12,5m, SN355 108
Llansteffan, B, 13m, SN353 106
Llanmddyfri, C+, 7m, SN767 342
Llanybri, B, 11m, SN334 123
Llanymddyfri-Myddfai 10m, SN767 342
Llanymddyfri - Llangadog unffordd,
C+, 9m SN763 345
Llanybydder, B, 12m, SA529 437
Llyn Brianne, B, 8m, SN787 471
Llyn Llech Owain, C, 7m, SN569 138
Login, B, 7,5m, SN165 233
Login, B, 8m, SN165 233
Login, B, 11m, SN165 233


Meidrim, C+, 6m, SN290 208
Meidrim B, 8m, SN290 208
Meidrim, B, 9m, SN290 208
Meidrim, B, 9.5m, SN290 208
Meidrim, B, 10m, SN290 208
Myddfai, B, 8,5m, SN771 301
Mynydd Mallaen, B, 12m, SN753 401
Mynydd Myddfai, B, 10m, SN820 271
Mynydd Sylen, C, 7m, SN494 072

Nantgaredig, B, 9.5m, SN493 214
Nantgaredig, B, 10m, SN493 203
Nant-y-ci, C, 5m, SN382 191
Nantyffin, C, 6m, SN544 315

Parc Mynydd Mawr C, 6m SN538 125
Pen-bre, C, 4,5m, SN420 014
Pen-bre, C, 5m, SN420 014
Pen-bre (Penybedd), C, 5m, SN420 014
Pen-bre-Trimsaran, B, 11m, SN420 014
Pentrecwrt, C, 7m, SN385 386
Pentywyn B, 7m, SN235 080
Pentywyn B, 8m SN235 080
Pentwyn, B+, 11m, SN235 080
Porth Tywyn, C, 4.5m, SN446 007
Port Tywyn, C, 7.5m, SN454 004
Porth Tywyn, C+, 9.5m, SN444 006
Porth Tywyn (ddwyrain), B, 10.5m, SN420 014
Porth Tywyn (orllewin), B, 10.5m, SN444 004
Pumsaint, B, 7.5m, SN656 405
Pumsaint, B, 8.5m, SN656 405
Pumsaint, B, 10m, SN656 405
Pwll, C+ 6,5m, SN489 006

Rhandirmwyn, B, 11m, SN766 400
Rhos, B, 10m, SN379 359
Rhydargaeau, C, 6 m, SN467 270
Rhydwilym, B, 8m, SN114 248
Rhydwilym, B, 9m, SN114 248

Talacharn, C, 6m, SN301 106
Talacharn, C, 6,5m, SN301 106
Talacharn, C, 7m SN301 113
Talacharn, B, 8m, SN301 106
Talacharn-Llansadurnen B, 8m, SN301 106
Talacharn - Llan-dawg, B, 9m SN301 107
Talyllchau, C+, 4.5m, SN632 328
Talyllychau, B, 6m, SN632 327
Talyllychau, B, 7.5m, SN631 328
Talyllchau, B. 9m, SN632 328
Talog, B, 10m, SN337 207

Y Tymbl, C, 7m, SN544 101

Abercuch, B, 11m, SN250 399
Abercuch, B, 9,5m, SN250 399
Aberdaugleddau, B, 10.5m, SM950 364
Amroth, C, 5m, SN162 070
Amroth, C+, 6m, SN162 070
Amroth, C+, 7m, SN162 070
Llwybr Treftadaeth Amroth, 7m, SN162 070
Amroth, B, 10m, SN162 070
Amroth arfordirol, B, 11m, SN162 070
Amroth, C+, 11m, SN171 072
Amroth unffordd, B, 8m, SN162 070
Angle, B, 9.5m SM854 032
Arberth, C, 5m, SN108 147
Arberth, C, 5,5m, SN108 147
Arberth-Canaston, C+, 8m, SN108 147
Arberth-Templeton, C+, 8m, SN108 147
Arberth - Hendy-Gwyn ar Daf unffordd, B,
9.5m, SN108 147

Bosherston-Stackpole, C+, 7,5m, SR967 949
Bosherston-Stackpole, B, 9.5m, SR967 949
Bosherston-Stackpole, B, 10m, SR967 948
Brynberian, C, 6.5m, SN092 359
Brynberian, B, 11m, SN103 351

Cas-wis - Pont Canaston, C+, 11m, SN022 180
Ceredigion-Cilgerran, B, 8.5m SN179 457
Cilgerran, C, 6.5m, SN197 429
Cilgerran, B, 14m, SN197 429
Cilgerran - Crymych unffordd, B,
10m, SN196 428
Cilgerran - Crymych unfordd, B,
11m, SN196 428

Coed Minwear, C, 5m, SN058 142
Coedwig Colby, B, 9m, SN159 081
Cosheston, C+, 9m, SN004 039
Cosheston, C+, 11,5m, SN006 040
Cei Cresswell, B, 9.5m, SN050 067
Cei Cresswell, B, 10.5m, SN050 067
Cei Cresswell-Martletwy B 12m SN050 067
Cei Lawrenni, C+, 12m, SN011 061
Cilgeti, B, 11.5m, SN122 071
Llwybr y Mwynwyr (gogledd) Cilgeti
C, 6m, SN123 072
Clunderwen, C+, 9m, SN120 192
Crymych - Carnalw, B, 9m, SN182 338
Crymych - Carn Bica, B, 12m, SN182 338
Crymych-Foel Drygarn, B, 12m, SN165 331
Crymych - Foel Dyrch, B, 11m SN135 303
Crymych - Frenni Fawr, Bm 9m, SN182 338
Crymych - Hermon, B, 8.5m, SN182 338
Crymych-Mynachlogddu, B, 9m SN165 331
Crymych-Aberdaugleddau unffordd B 23m SN182 338
Cwm Gwaun-Carn Edward 9m SN025 339
Cwm Gwaun, B, 10m, SN075 321

Dale, B, 10m, SM811 057

Eglwyswrw, B, 8m, SN141 385

Felindre Farchog, B, 7m, SN092 383
Felindre Farchog, B, 8,5 m, SN070 390
Felindre Farchog, B, 10m, SN108 386
Foel Eryr, B, 11m, SN075 321
Frenni Fach, B, 7m, SN201 340
Ffynnon Sanctaidd Cwm Gwaun, B,
8m, SN005 348

Goodwick, B+, 11.5m, SM949 391

Hendy-Gwyn - Arberth ar Daf unffordd,
B, 8m, SN199 165
Hwlffordd - East Wood, C,
10m, SM951 152
Hwlffordd - Freystrop, C+,
11m, SM951 152

Lampeter Vale, B, 9m, SN120 147
Llanddewi Efelffre, B, 7,5m, SN134 168
Llandewi Efelffre, B, 9,5m, SN134 168
Llanddewi Efelffre, B, 10m, SN134 168
Llanhuadain, C, 6m, SN070 173
Llanhuadain, B, 7.5m, SN066 173
Llanhuadain, B, 8m, SN066 173
Llanhuadain (de), B, 8.5m, SN066 173
Little Milford (de), C+, 7m, SM964 119
Little Milford, B, 8m, SM365 120
Little Milford (gogledd) C+ 7m, SM964 119
Little Milford, B, 13m, SM964 119
Lydstep, B, 10m, SS087 978
Parc Gwledig Llys-y-Frn C, 7m, SN040 244
Llys y Fran - Spittal, 10.5m, SN034 242

Marloes, B, 10m, SM779 081
Marloes, B, 11.5m, SM781 082
Melin Blackpool, C+, 7m, SN059 144
Melin Blackpool, B, 9m, SN058 142
Manorbier, B, 5,5m, SS060 976
Manorbier, B. 11m, SS060 976
Middle Mill, B, 6.5m, SM805 259
Milford Haven - Johnston unfordd
B, 11,5m, SM902 059

Llwybr y Mwynwyr, C, 11.5m, SN135 047
Mynydd Melyn, B, 9m,  SN018 388

Nolton Haven, B, 10,5m, SM859 186

Penalun, C+, 7m, SS118 991
Penalun, B, 10m, SS118 991
Penalun-Dinbych-y-Pysgod, B,
8m, SS117 990
Penalun-Dinbych-y-Pysgod, B,
9m, SS117 990
Penalun-Gumfreston, B, 11m, SS117 990
Penalun - Dinbych-y-Pysgod, B,
12m, SS118 991
Penalun - St. Florence - Lydstep, B
15m, SS117 990
Penfro - Maenor Bŷr unffordd, B,
8m, SM982 015
Pentre Ifan, C, 5m, SN098 388
Pentywyn, B, 7m, SN235 080
Pont Canaston 7m, C,  SN064 152
Pont Canaston C+, 8m, SN064 152
Pont Canaston - Cas-wis, C+, 11m, SN064 152
Pont Canaston - Traeth Coppet unffordd
C+,  13m, SN068 151
Puncheston, B-, 10m, SN006 298
Puncheston, B, 11.5m, SN006 297
Pwll Deri, B+, 10m, SM893 386
Pwll Deri-Abermawr, B, 11m, SM893 385

Rosebush, B, 10m, SN075 295
Rosebush, B, 11m, SN075 295
Rosebush, B, 12m, SN075 295
Rosebush 2 Peaks, B, 12m, SN075 295

Sealyham, B-, 9,5m, SM968 279
Solvach (ddwyrain), C+, 4.5m, SM805 243
Solvach (orllewin), C+, 6m, SM805 243
Solvach. B, 9m, SM805 243
Solvach, B, 5m or 10m, SM805 243
Spittal-Treffgarne, B, 10m, SM978 232
St. Brides, B, 11m, SM802 108
St. Ishmael's, B, 12m, SM839 071
Sychpant-Bedd Morris, B, 5.5m SN045 350
Sychpant (de), B, 5.6m, SN045 350
Sychpant, B, 11m, SN045 350

Tafarnspite, B, 8m, SN177 125
Tegryn, Frenni Fawr, B, 11m, SN200340
Trefdraeth - Nanhyfer, B, 8.5m, SN051 396
Trefdraeth, B, 9.5m, SN059 391
Trefdraeth, B, 10m, SN051 396
Trefdraeth-Nanhyfer, B, 13m, SN057 392
Trefgarn, B, 8m, SM956 253
Trefgarn, B, 9m, SM956 253
Trefin, B, 8.5m, SM840 325
Treletert, C+, 7 m, SM940 303
Tyddewi, B, 9.5m, SM757 252

Wiseman's Bridge, C+, 6m, SN147 062
Wiseman's Bridge, B, 6.5m, SN146 061

Ynys Dinas, B, 10m, SN006 399
Ceredigion
Aberporth, B, 9m, SN261 512
Aberaeron, B, 7m, SN457 629
Aberaeron, B, 9m, SN458 629
Aberaeron, B, 10m, SN457 629
Aberaeron, B, 11m SN458 629
Capel Tygwydd, B, 8,5m, SN271 435
Capel Tygwydd, B, 9,5m, SN271 435
Cellan, B, 11m, SN604 489
Cilcennin, C+, 9m SN518 600
Ciliau Aeron, B, 11m, SN500 587
Cwmann, B, 8m, SN580 477
Felinfach, B, 9m, SN531 557
Hafod Uchtryd, 10m, B, SN768 736
Lampeter, C, 6,5m, SN578 487
Lampeter - Long Wood, B, 8m SN576 479
Lampeter, B, 9.5m, SN579 487
Llanrhystud - Aberystwyth unffordd
B, 10m, SN538 697
Aberystwyth -Ynyslas unffordd
 B, 12m, SN585 816

Llandysul, B, 8m, SN419 406
Llanerchaeron, B, 9m, SN480 602
Llechryd, B, 8,5 m, SN216 439
Llechryd, B, 9m, SN213 442
Moylgrove, B, 9m, SN117 446
Moylgrove, B, 9,5m, SN117 446
Mwnt, B-, 5,5m, SN183 495
New Quay, B, 8.5m, SN386 598
New Quay, B, 10.5m, SN386 598
Parcllyn - Mwnt, B, 8m, SN244 514
Penbryn, B, 9.5m, SN 296 521
Pontarfynach, B+, 9,5m SN742 770
Pontsian, B, 9,5 m, SN438 461
Poppit Sands, B, 9m, SN152 485
St. Dogmaels, B, 8m, SN164 460
St Dogmaels, B, 10.5m, SN165 460
Tregaron, B+, 12m, SN682 597
Tresaith, C+, 6m, SN274 523


De Cymru (i’r dwyrain o Sir Gaerfyrddin)

Abertawe
Coed Cwm Penllergaer, C, 5m, SS622 990
Cwm Dulais, C, 4.5m, SN601 031
Cwm Clydach, C+, 8m, SN682 026
Cwm Clydach, B, 10m, SN682 026
Cwm Lliw, B, 8m, SN649 033
Dan yr Ogof, A, 12m,  SN849 171
Garnswllt, B, 8m, SN629 085
Garnswllt & Cwmcerdinen, C+ 7m SN630 085
Glyntawe-Wellington Bomber 6m, SN844 163
Gwrhyd, Swansea Valley, B 10m SN722 039
Llangyfelach, B, 10m, SS624 995
Llangyfelach, B, 10.5m, SS623 992

Loughor, C, 7.5m, SS570 987
Mwmbwls, C, 6m,  SS622 877
Mynydd y Gwair, B, 11m SN650 034
Mynydd Marchywel, B, 10m, SN740 027
Pontardawe, C, 5,5m, SN722 035
Pontardawe, C, 6m, SN722 035
Pontardawe, B, 9m, SN725 037
Pontarddulais - Garazim Chapel, B, 9.5m. SN602 029
Pontardulais unffordd, B, 9m SN622 107
Coetir Troserch , C, 5.5m, SN545 042

Penrhyn Gŵyr
Caswell Bay, B, 9m,  SS593 876
Cefn Bryn, C, 6m, SS490 900
Cefn Bryn, B, 9.5m SS490 900
Cefn Bryn, B, 12m, SS531 887
Llandimore, B, 8m, SS464 935
Llanmadoc-Hardings Down, C,
8m, SS435 946

Llanmadoc-Broughton, B, 8.5m, SS440 935
Llanmorlais, B, 8m, SS529 945
Llanrhidian, B, 9m, SS496 922
Oxwich, B, 10m, SS501 864
Penmaen - Oxwich, C+, 9m, SS531 887
Penclawdd, C+, 9.5m, SS548 934
Penrice, B, 12m, SS493 882
Pilton Green, B, 9.5m SS446 872
Rhossili, B, 8m, SS433 915
Rhossili Down, B, 8m, SS429 914
Rhossili & Hardings Down, B, 10m SS426 876
South Gate - Caswell Bay, B, 10m SS553 873
Bae Three Cliffs, B, 9 m, SS554 874
Bae Three Cliffs, B, 9,5 m, SS554 874
Worms Head, B (& A), 8m, SS414 880

Pen-y-Bont ar Ogwr
Bryn Garw, B, 9.5m, SS894 843
Dunraven, B, 10m,  SS873 762
Ewenny Priordy, B, 9m, SS911 778
Kenfig Nature Reserve, 10m, SS801 810
Llanharan, B, 9m, ST001 830
Maesteg, B, 9.5m, SS850 914
Maesteg, B, 10m, SS855 913
Maesteg, B, 10 m (2), SS851 913
Maesteg, B, 12m, SS863 913
Porthcawl, B, 10m, SS835 774
Tondu, B, 7m, SS905 853

Castell Nedd
Aberdulais, B, 9m, SS772 994
Briton Ferry, B, 10m, SS742 938
Bryn, B, 9m, SS818 920
Bryn Coch, B, 8m, SN741 009
Castell Nedd - Gnoll, B, 9m, SS766 975
Cwmafan, B, 8m, SS784 926
Cwm nedd, B, 9m, SN826 030
Felindre Tor Clawdd, 9.5m SN649 033
Margam,  B, 8m, SS804 867
Margam, B, 9m, SS801 864
Mynydd Drumau, C, 5.5m SS740 987
Taith y rhaeadrau, B, 8m, SN911 079
Taith y rhaeadrau, B, 10.5m, SN911 079

Bro Morgannwg
Bonvilston, C, 7m ST053 739
Cowbridge, B, 8m SS997 747
Cowbridge, B, 10m, SS996 747
Llancarfan, B, 12m, ST051 703
Llantwit Major, 10m, SS916 683
Ogmore by Sea, B, 7m, SS874 763
Ogmore by Sea B, 11m, SS874 762
Peterston-Super-Ely, C, 7m, ST081 761
Rhoose, B, 9m, ST098 665
Southerndown-Wick 10m, SS885 731

Caerdydd a’r Dwyrain
Aberdare, B, 7m, SN 985 026
Blaenavon, B, 11m, SO 252 087
Merthyr Tydfil, B, 8m, SO 040 071
Merthyr Tydfil, B, 10.5m,  SO 141 073
Merthyr Tydfil linear, C, 10m,  SO 141 073
Penperlleni, B+, 10m, SO 322 046
St Fagans, B, 9m, ST 117 772
Senghenydd 8m, ST 106 890


Powys
Abergwyson Cwm Irfon, B, 8m, SN859 530
Aberhonddu, B, 10m, SO047 281
Beacons Northern Horseshoe, A
9m, SO023 247
Beacons Northern Horseshoe variation
A, 9m , SO023 247
Beacons Northern Horseshoe
A+, 12m, SN982 203
Crai, B, 10m, SN896 245
Cronfa Crai, B, 9m, SN887 211
Crug Hywel-Crucywel, 10m, SO214 186
Cwm Senni, B, 9m, SN918 232
Defynnog (Sennybridge) 5/10m  SN926 278
Fan Brycheiniog, A-, 8m, SN852 216
Fan Frynych, A, 8m, SN970 263
Fan Frynych, B+, 9m, SN978 263
Fan Frynych, A, 10m, SN989 249
Fan Hir 12,5m, A, SN844 163
Fan y Big, A-, 10.5m, SO074 257
Fan Gyhirych, A+, 14m SN870 195
Sgwd Henrhyd, B+, 10m, SN840 156
Libanus, C, 7m, SN970 263
Llanfair ym Muallt, B, 11m, SO041 512
Llywel, B, 11m, SN861 317
Mynydd Illtud, B, 10m, SN970 264
Mynydd Llangynidr, Chartist Cave, B+,
10m, SO156 196
Pencelli-Carn Pica, B, 10m, SQ087 245
Penyfan via Cwm Llwch A,
9m, SN982 202
Cronfa Penyfan-Neuadd , A
11m, SN982 203

Pontneddfechan, B, 8m, SN910079
Storey Arms, A, 11m, SN976 204
Source of the Wye, A, 9m, SN769 874
Trecastle, B, 11m, SN878 293
Confa Wysg, C, 6m, SN833 286


Gwynedd
Precipice Walk, B, 4m, SH745 211
Penmaenpool- New Precipice, B,
10m, SH695 185

Snowdon via Pyg & Miners, B+,
8m, SH647 556


Denbighshire
Llangollen - Valle Crucis, B, 9m, SJ217 421
Llangollen - Aqueduct, B, 11m, SJ217 421
Dee Valley Way, Glyndyfrdwy to Llangollen, B, 9m. SJ150 429
Llangollen - y Foel 9m SJ217 421
Llangollen - y Foel 12m SJ217 421
Chirk, C, 8m, SJ268 383


Bakewell in the Peak District
1 Bakewell Monsal Wye cylchol 11m
1 Bakewell Monsal unffordd 4,5m
2 Monsal Cressbrook Dale cylchol 8,5m
2 Monsal Millers Dale cylchol 6m
3 Bakewell Chatsworth cylchol 12m
Chatsworth cylchol 6m
4 Dovedale Milldale cylchol 9m
4 Dovedale & dychwelyd 6m
5  Curbar & Baslow Edges cylchol 8m
5 Curbar & Baslow Edges & dychwelyd 5m

Exmoor National Park
Dunkery Porlock, C+, 6.5m linear, SS870 419
Porlock Dunkery, B+, 12m, SS885 468
Porlock (dwyrain), B, 6m, SS897 479
Porlock
(dwyrain), B, 10m, SS885 468
Porlock (orllewin), C+, 7m SS885 468
Porlock (orllewin), B, 9.5m, SS885 468
Dunster, C+, 4m, SS992 436
Dunster, B, 7 or 10m, SS992 436
Lynmouth, B+, 11m, SS719 497

Gloucestershire
Cleeve Hill, B, 11m, SP024 284
Cleeve Hill, B, 7m, SP024 284
Hailes Abbey, B, 10m, SP024 284
Hailes Abbey, C, 5m, SP050 301
Warden's Way (unfordd), B, 14m, SP169 204
Warden's Way (Rhan o'r daith unffordd),
C, 8m, SP169 204
Alderton from Winchcombe B 12m SP024284
Alderton from Gretton, C, 7m SP008 304

Shropshire
Ragleth Hill, B, 5m, SO453 936
Ragleth & Helmeth Hills, B, 7m, SO453 936
Ragleth-Caer Caradoc, B+, 10m, SO453 936
Carding Mill Valley, B, 6m, SO453 936
Carding Mill & Golden Valley
B+, 12m, SO453 936

Long Mynd, B, 8m, SO453 936
Long Mynd, B, 10m, SO453 936
Stokesay Castle, B, 8m, SO434 825
River Onny, B, 8m, SO430 843
Stiperstones, B+, 11m, SO356 979
Craven Arms-Hope Dale, B, 11m, SO435 824
Church Stretton East, B, 8m, SO453 936

Somerset
Mendips Cylchol, B, 5.5m, ST439 543
Mendips Cylchol, B, 7.5m, ST446 534
Mendips Cylchol, B, 10.5m, ST446 534
Cheddar Gorge, B, 4.5m, ST461 536
Cheddar Gorge, B, 10m, ST461 536
Wells Priddy unfordd, B, 6m, ST545 455
Wells Draycott unfordd B 9,m ST545 455
Wells Cheddar unfordd B 11,5m ST545 455
Blagdon Lake, C, 6m, ST501 591
Blagdon Lake, B, 9m, ST501 591
Cheddar Shipham unfordd B 5m ST446 534
Cheddar Shipham cylchol B 10m, ST446 534

Llwybr Wysis
1 Kemble - Bisley 11m ST986978
2 Bisley - Robinwood 10m SO904 059
3 Robinwood - Glasshouse 13m SO840 152
4 Glasshouse - Old Mine 11m SO709 214
5 Old Mine - Monmouth 10m SO614 136
6  Monmouth - Brockweir 11m SO505 124
7 Brockweir - Chepstow 8m SO536 013

Taith Ardudwy
1 Barmouth - Talybont 8m SH612 160
2 Talybont-Harlech 13m SH590 218
3 Harlech-Llandecwyn 11m SH581 314

Llwybr Cambria
1 Cardiff-Thornhill 12m ST174 769
2 Thornhill-Risca 10m ST178 835
3 Risca-Pontypool 8.5m ST226 914
4 Pontypool-Abergavenny 12m SO291 005
5 Abergavenny-Capel-y-ffin 14m SO301140
6 Capel-y-ffin-Pengenfordd 11m SO255314
7 Pengenfordd-Crickhowell 10m SO173297
8 Crickhowell-Torpandau 14m SO218184
9 Torpandau-Storey Arms 8m SO055175
10 Storey Arms-Crai 11.5m SN984 203
11 Crai-Usk Reservoir, 8.5m SN871 196
12 Usk Reservoir-Llandovery 8m SN802 268
13 Llandovery-Rhandirmwyn 9m SN767 342
15 Nant Maen-Strata Florida 9m SN762 576
16 Strata Florida-Cwmystwyth 10m SN746 658
17 Cwmystwyth-Dyffryn Castell 12m SN789 740
18 Dyffryn Castell-Dylife 13m SN774 817
19 Dylife-Commins Coch, 9m SN861 940
20 Commins Coch-Dinas Mawddy 12m SH844 031
21 Dinas Mawddy-Layby A487 11m SH858 140
22 Layby A487-Barmouth, 13m, SH753 135

Llwybr Cotswold
1 Chipping Camden - Stanway 12m
2 Stanway - Cleeve Hill 13m
3 Cleeve Hill - Seven Springs 9.5m
4 Seven Springs - Cooper's Hill 10.5m
5 Cooper's Hill - King's Stanley 13m
6 King's Stanley - Dursley 10m
7 Dursley - Wotton-under-Edge 7.5m
8 Wotton-under-Edge - Old Sodbury 13m
9 Old Sodbury -Grenville Monument 11.5m
10 Grenville Monument - Bath 7.5m

Llwybr Bro Ddyfi
1 Aberdovey - Pennal 9m SN614 959
2 Pennal - Corris 11m SH699 004
3 Corris - Dinasmawddwy 13m SH757 078
4 Dinasmawddwy-Llanuwchllyn 13m SH858146
5 Llanuwchllyn-Llanymawddwy 12m SH904 192
6 Llanymawddwy - Mallwyd 9m SH880 296
7 Mallwydd - Commins Coch 12m SN982 203
8 Commins Coch - Penegoes 10m SH845 030
9 Penegoes - Furnace 12m SH777 009
10 Furnace - Borth 11m SN685 951

Taith Mari Jones
Taith Mari Jones, 7m SH671 088
Taith Mari Jones, 11m SH752 135
Taith Mari Jones, 12,5m SH835 249

Llwybr Clawdd Offa
1 Prestatyn - Bodfari 12m SJ060 837
2 Bodfari - Clwyd Gate 12m SJ097 701
3 Clwyd Gate - Llangollen  14m SJ163 581
4 Llangollen - Craignant 10m SJ227 433

5 Craignant to Llanymynech 12m SJ254 349
6 Llanymynech to Buttington 11m SJ266 210
7 Buttington to Brompton 12m SJ249 085
8 Brompton–Tref-y-clawdd 15m SO250 932
9 Tref-y-clawdd – Kington 14m SO286 722
10 Kington–Y Gelli Gandryll 16m SO294 569
11 Y Gelli Gandryll – Llanddewi Nant Honddu 14m SO228 422
12 Llanddewi Nant Honddu – Llangatwg Lingoed 8m SO288 278

Llwybr Arfordir Cymru
Chepstow to Sudbrook, 7m, ST536 942
Sudbrook to Redwick, 9m, ST508 876
Redwick-Newport Wetlands 9m ST412 841
Newport Wetlands-Tredegar 8m ST335835
Tredegar Park - Cardiff, 14.5m, ST293 860
Cardiff - Barry 17m  ST185757
Barry - Llantwitmajor 14m ST105 670
Llantwitmajor - Porthcawl 19m SS970 688
Portcawl - Pyle, 8m, SS821 770
Pyle - Port Talbot, 6m, SS826 827
Port Talbot - Swansea, 13m, SS768 896
Swansea - Limeslade 6m SS655 923
Limeslade - Southgate, 7m, SS627 871
Port Eynon - Rhossili, 7.5m, SS467 851
Rhossili - Llanmadoc, 9m, SS417 881
Llanmadoc - Llanrhidian, 9m, SS439 934

Llanrhidian - Penclawdd, 5.5m, SS498 919

Penclawdd - Casllwchwr 5.5m SS555 984
Casllwchwr - Pen-bre 13m SS559 982
Pen-bre - Glanyfferi 16m SN415 005
Glanyfferi to Caerfyrddin 10m SN366 104
Caerfyrddin - Llansteffan 9m SN404 195
Llansteffan - Talacharn 15m SN351 110
Talacharn - Llanrhath 12m  SN301 106

Penmaenmawr - Llandudno 10.5m SH718 766
Llandudno - Colwyn Bay 11.5m SH722 819
Colwyn Bay - Rhyl 11.5m SH852 791
Rhyl - Ffynnongroyw 11m SJ007 817
Ffynnongroyw - Flint 11m SJ139 820
Flint - pen swyddogol 11m SJ247 732
Defnyddiwch y mapiau Lleoli Teithiau isod i ddod o hyd i deithiau cerdded o fewn awr mewn car o dref Caerfyrddin.  Mae pob triongl coch yn cynrychioli un neu fwy o deithiau cerdded ar y rhestrau sirol uchod.
  Nl i frig y dudalen
Map o’r Gorllewin o Gaerfyrddin          Map o’r Dwyrain a’r Gogledd o Gaerfyrddin       Map o’r De a’r Dwyrain o Gaerfyrddin

Map o’r Gorllewin o Gaerfyrddin     Nl at Fapiau Lleoli Teithiau
County Map
Map o’r Dwyrain a’r Gogledd o Gaerfyrddin        Nl at Fapiau Lleoli Teithiau
Archive Central map
Map o’r De a’r Dwyrain o Gaerfyrddin     Nl at Fapiau Lleoli Teithiau
Map

Nl i frig y dudalen

Hafan Rhaglen Deithiau Categorau Teithiau Diogelwch Teithiau Manylion y Pwyllgor English
Walk Reports Oriel Luniau Dolenni Defnyddiol Tiwtor GPS Darganfod Taith Gweld Map
Oes gennych chi sylwadau neu awgrymiadau ar gyfer gwella'r wefan hon? Os felly, gadewch eich adborth yma.