Hafan button
Walks Programme Walk Categories
Walks Safety
Committee Details English
Walk Reports
Photo Gallery
Useful Links
Button Tiwtor GPS Button Welsh Find a Walk

Cerddwyr Caerfyrddin a’r Cylch

Ffurfiwyd Grŵp Cerdded Caerfyrddin a’r Cylch ym 1974. Rydym yn grŵp cyfeillgar ac yn barod bob amser i groesawu aelodau newydd.

Yn ogystal   theithiau cerdded yng nghefn gwlad hyfryd Sir Gr, byddwn yn teithio i Sir Benfro, Ceredigion, Penrhyn Gŵyr, y Mynydd Du a Bannau Brycheiniog i fwynhau amrywiaeth gwych o olygfeydd. Ar y rhan fwyaf o raglenni rydym hefyd yn cynnig anturiaethau cerdded o ddau neu dri diwrnod ar hyd llwybrau pellter hir yng Nghymru. Mae rhai aelodau eisoes wedi cwblhau Llwybr Glyndŵr, Llwybr Bro Ddyfi, Taith Ardudwy, Llwybr y Cotswolds, a Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa.

Rydym yn cynnig un neu ddwy daith gerdded bob penwythnos. Fel arfer, fe fydd taith weddol fyr ar y dydd Sadwrn cyntaf a'r trydydd o'r mis, gyda theithiau hirach ar ddydd Sul gan amlaf. Edrychwch ar ein Rhaglen Deithiau a dewch gyda ni am dro! Mae‘r teithiau cerdded yn agored i bawb, gan gynnwys ymwelwyr ar wyliau, ac mae croeso arbennig i newydd-ddyfodiaid. Ar l cerdded gyda ni ambell waith dylech ystyried ymuno Chymdeithas y Cerddwyr er mwyn mwynhau manteision aelodaeth.

Aelodaeth y grŵp ar Hydref 2018: 88
Hysbysfwrdd

Teithiau Cerdded Wythnosol Nesaf

Ar ddydd Sul, 27 Ionawr, bydd Carolyn a Dennis Hills yn arwain taith 8 milltir yn ardal Gorllewin Arberth.  Cysylltwch nhw ar 01267 211819 am fanylion pellach.  Y man cyfarfod fydd maes parcio Heol y Prior am 9:15 yb.


Cerdded yn Lyme Regis ar yr Arfordir Jurasig ym mis Mehefin 2019
Dros bum diwrnod o ddydd Llun, 24 Mehefin hyd ddydd Gwener, 28 Mehefin, bydd Carolyn a Dennis Hills yn arwain detholiad o deithiau cerdded yn yr ardal o amgylch Lyme Regis yng Ngorllewin Dorset, sydd yn rhan o Safle Treftadaeth Byd yr Arfordir Jurasig.  Byddwn yn mwynhau golygfeydd godidog, gan weld safleoedd diddorol a cherdded drwy goedlannau tawel a chefn gwlad agored.  Byddwn yn defnyddio llwybrau cerdded wedi eu marcio’n eglur, gan gerdded weithiau ar lwybrau ag enw, fel y Monarch’s Way a’r South West Coast Path.  Bydd ein taith gerdded gyntaf yn cychwyn yn Lyme Regis, gyda’r lleill yn cychwyn o fewn taith car fer o’r dref.  Ar ddydd Gwener, bydd y grŵp yn teithio 8 milltir i Seaton mewn bys, gan gerdded drwy Warchodfa Natur Genedlaethol Undercliffs, un o’r ardaloedd gwyllt pwysicaf ym Mhrydain.  Bydd dewis o daith fer neu daith hirach bob dydd, ac i bawb sydd am ymuno byddwn yn mwynhau swper gyda’n gilydd yn Lyme Regis.
lyme 1 Lyme 2 lyme 3
Cliciwch yma i lawrlwytho dogfen wybodaeth 20 tudalen fel ffeil Word – Lyme Regis 2019.doc

Y Bartneriaeth Gerdded
Mae Cerddwyr Caerfyrddin a'r Cylch yn aelod o'r Bartneriaeth Gerdded. Mae'r bartneriaeth hon, a gefnogir gan Ramblers Worldwide Holidays, yn rhoi cyfraniadau ariannol uniongyrchol i grwpiau cerdded lleol er mwyn eu cynorthwyo i drefnu teithiau cerdded grŵp ac i annog pobl i fynd allan i gerdded. Gweler ein tudalen Dolenni Defnyddiol am fwy o wybodaeth.


Manteision Aelodaeth o'r Cerddwyr

Nl i frig y dudalen


Hafan Rhaglen Deithiau Categorau Teithiau Diogelwch Teithiau Manylion y Pwyllgor English
Walk Reports Oriel Luniau Dolenni Defnyddiol Tiwtor GPS Darganfod Taith
Oes gennych chi sylwadau neu awgrymiadau ar gyfer gwella'r wefan hon? Os felly, gadewch eich adborth yma.

Counters

free counters


 
Counters